سانا کرم


سایز : 90*30

لعاب: مات

سطح: صاف

پخت: بدنه

برند: ساناز

توضیحات: